V lyudyakh
Audio:
Russian
Subtitles:
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Runtime:
96 Min
Age Rating:
Not rated
Year:
1939
Country:
Russia

V lyudyakh

Quality
HD
Genres:
Drama
Full description
My Apprenticeship (V lyudyakh) is...
Cast & Crew
Director
Mark Donskoy
Cast
Aleksei Lyarsky, Varvara Massalitinova, Mikhail Troyanovsky, Irina Zarubina, Ye. Lilina, Ivan Kudryavtsev, N. Berezovskaya, Ye. Seleznyov, Darya Zerkalova, Aleksandr Timontayev, Mikhail Povolotsky, Nikolay Gorlov, Vasili Novikov, Nikolai Plotnikov, N. Chugunov, Ivan Chuvelyov, V. Terentyev, Vladimir Maruta, Nikolai Valbert

A FEW MORE FILMS YOU MIGHT LIKE