יוסי וג'אגר
Audio:
Hebrew (OV)
German
Subtitles:
Runtime:
64 Min
Age Rating:
12
Year:
2002
Country:
Israel

יוסי וג'אגר

IMDB rating
7
Quality
SD
Genres:
LGBT
Romance
Full description
יוסי (אוהד קנולר) הוא מפקד...
Cast & Crew
Director
Eytan Fox
Producer
Amir Harel, Gal Uchovsky
Cast
Ohad Knoller, Yehuda Levi, Asi Cohen, Aya Steinovitz, Shalom Sharon Raginiano, Hani Furstenberg
Writer
Avner Bernheimer
Music
Ivri Lider

A FEW MORE FILMS YOU MIGHT LIKE