יוסי וג'אגר
Audio:
Hebrew (OV)
German
Subtitles:
Runtime:
64 Min
Age Rating:
12
Year:
2002
Country:
Israel

יוסי וג'אגר

IMDB rating
7
Quality
SD
Genres:
LGBT
Romance
Full description
יוסי (אוהד קנולר) הוא מפקד...
Cast & Crew
Director
Eytan Fox
Producer
Amir Harel, Gal Uchovsky
Cast
Ohad Knoller, Yehuda Levi, Asi Cohen, Aya Steinovitz, Shalom Sharon Raginiano, Hani Furstenberg
Writer
Avner Bernheimer
Music
Ivri Lider

Content you may also like