Watch Out For The Automobile
Audio:
Russian (OV)
Subtitles:
English
Runtime:
90 Min
Age Rating:
Not rated
Year:
1966
Country:
Russia

Watch Out For The Automobile

Берегись автомобиля
IMDB rating
7.1
Quality
SD
Genres:
Comedy
Mystery
Full description
The hero of the film...
Cast & Crew
Director
Eldar Ryazanov
Cast
Innokentiy Smoktunovskiy, Oleg Efremov, Georgi Zhzhyonov, Olga Aroseva, Lyubov Dobrzhanskaya, Andrey Mironov, Anatoli Papanov, Evgeniy Evstigneev, Lyubov Sokolova, Vyacheslav Nevinnyy, Gotlib Roninson, Donatas Banionis, Galina Volchek, Tatyana Gavrilova
Writer
Emil Braginskiy, Eldar Ryazanov
Music
Andrei Petrov
Director of photography
Anatoliy Mukasey, Vladimir Nakhabtsev Ml.

Content you may also like