Xenia
Audio:
Greek (OV)
Subtitles:
French
Runtime:
124 Min
Age Rating:
12
Year:
2014
Country:
Belgium
France
Greece

Xenia

IMDB rating
6.1
Quality
HD
Genres:
Drama
LGBT
Romance
Full description
Strangers in their own birthplace,...
Cast & Crew
Director
Panos H. Koutras
Producer
Alexandra Boussiou, Eleni Kossyfidou, Panos H. Koutras
Cast
Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou, Marissa Triandafyllidou, Aggelos Papadimitriou, Romanna Lobats, Patty Pravo
Writer
Panagiotis Evangelidis, Panos H. Koutras
Music
Delaney Blue, George Boussounis
Costume
Vassilios Barbarigos
Director of photography
Hélène Louvart, Simos Sarketzis

Content you may also like