ඇඩ්‍රස් නෑPremium

No Address

ඇඩ්‍රස් නෑ
Kalite
HD
Yıl:
2015
Ses:
Tamilce
Altyazılar:
İngilizce
Süre:
122 dk.
Yaş Sıralaması:
Oylanmamış
Yıl:
2015
Ülke:
Sri Lanka
Nasiwatte Hitler (Jackson) gets released from jail and resumes his criminal activities with his gang. He runs a beggar group, which includes crouched men, dumb and deaf men, disabled women and children who have to beg in many places...
Oyuncular ve Ekip
Yönetmen
Jackson Anthony
Yapımcı
Janitha Marasinghe
Oyuncular
Jackson Anthony, Mahendra Perera, Kamal Addararachchi, Sabeetha Perera, Roshan Ravindra, Darshan Dharmaraj,, Sheshadrie Priyasad, Akila Dhanuddhara, Madhavee Wathsala
Yazan
Jackson Anthony