Die Abenteuer des Sherlock HolmesPremium

Die Abenteuer des Sherlock Holmes

Kalite
SD
Sezon
1
Yıl:
1984
Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in zahlreichen Kriminalfällen...
Tümünü göster
Oyuncular ve Ekip
Yönetmen
Hayao Miyazaki, Kyôsuke Mikuriya
Oyuncular
Taichirō Hirokawa, Chikao Ohtsuka, Yôko Asagami, Kousei Tomita, Shozo Iizuka, Hiroshi Masuoka, Mitsuo Senda, Hitomi Oikawa, Ichirō Nagai, Kumiko Takizawa, Mayumi Tanaka, Miki Takahashi, Run Sasaki, Ryou Horikawa, Sho Hayami
Tümünü göster
Zu zweit gegen die Piraten
Zu zweit gegen die Piraten
Bölüm
Bölüm 1
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
1. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die Krone des Mazarin
Die Krone des Mazarin
Bölüm
Bölüm 2
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
2. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die kleine Kundin
Die kleine Kundin
Bölüm
Bölüm 3
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
3. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die Entführung der Mrs. Hudson
Die Entführung der Mrs. Hudson
Bölüm
Bölüm 4
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
4. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Der blaue Karfunkelstein
Der blaue Karfunkelstein
Bölüm
Bölüm 5
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
5. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
 Der grüne Luftballon
Der grüne Luftballon
Bölüm
Bölüm 6
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
6. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die heilige Statue
Die heilige Statue
Bölüm
Bölüm 7
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
7. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Das gefleckte Seil
Das gefleckte Seil
Bölüm
Bölüm 8
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
8. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Der Schatz auf dem Meeresgrund
Der Schatz auf dem Meeresgrund
Bölüm
Bölüm 9
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
9. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die weißen Felsen von Dover
Die weißen Felsen von Dover
Bölüm
Bölüm 10
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
10. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Das Verschwinden der Goldmünzen
Das Verschwinden der Goldmünzen
Bölüm
Bölüm 11
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
11. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Die Verfolgungsjagd
Die Verfolgungsjagd
Bölüm
Bölüm 12
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
12. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.
Der verschwundene Zugwaggon
Der verschwundene Zugwaggon
Bölüm
Bölüm 13
Yıl:
1984
Süre:
24 dk.
Ses:
Almanca
Altyazılar:
-
13. Episode der animierten Detektivserie "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" von Hayao Miyazaki.