Ajami
音频:
希伯来语 (OV, 字幕: 德语)
德语
字幕:
德语
时长
125 分钟
年龄限制:
16
年份:
2009
国家:
德国
以色列

Ajami

IMDB评分
7.3
清晰度
SD
类型:
犯罪
剧情
完整介绍
Ajami is an area of...
演职人员
导演
Scandar Copti, Yaron Shani
演员
Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani, Abu George Shibli, Ibrahim Frege, Scandar Copti, Shahir Kabaha, Hilal Kabob, Ranin Karim, Eran Naim, Sigal Harel, Tamar Yerushalmi, Moshe Yerushalmi
编剧
Scandar Copti, Yaron Shani

其他您可能喜欢的电影